Inkoopdocumenten

Documenten
Hieronder staat een overzicht van de algemene en productspecifieke inkoopdocumenten. Klik op de tekst om de betreffende documenten in te zien. Om te samenhang tussen de documenten te beschrijven is een leeswijzer beschikbaar. Klik hier voor de leeswijzer

Voor de zorgvorm Jeugdbescherming/Jeugdreclassering geldt een andere opbouw van de documenten. Deze inkoopdocumenten staan onderaan deze pagina bij 'Jeugdbescherming'.

Het kan zijn dat u teksten in de documenten doorgestreept of rood ziet staan. Dit zijn aanpassingen naar aanleiding van transformatie en doorontwikkeling. Ieder document met aanpassingen wordt na twee maanden definitief aangepast. Op aangepaste documenten staat altijd een versiedatum.

Tarieven
Klik hier voor de standaard tarievenlijst.

Cookie-instellingen