Inkoop

Inkoop
De regio Centraal Gelderland heeft besloten de huidige overeenkomsten met aanbieders voor Wmo-ondersteuning en Jeugdhulp te verlengen tot 1 juli 2025. Er zijn geen nieuwe inschrijvingen meer mogelijk, tenzij de samenwerkende gemeenten besluiten tot een tussentijdse openstelling van de toelatingsprocedure.

Tussentijdse openstelling
Een tussentijdse openstelling wordt overwogen wanneer er lokaal of regionaal sprake is van ontbrekend aanbod, in ieder geval wanneer:

  • Het gecontracteerde aanbod niet toereikend is om in de vraag en behoefte van opdrachtgever te kunnen voorzien.
  • Er zijn nieuwe producten nodig om in de vraag en behoefte van opdrachtgever te kunnen voorzien.

Uitgangspunt:
De vraag/behoefte vanuit een lokale gemeente of de regio bepaalt of nieuwe toetreding van aanbieders noodzakelijk is. Alleen het aanbod van een aanbieder is nooit bepalend voor een tussentijdse openstelling. Klik hier voor de actuele tussentijdse openstellingen.

Inkoopdocumenten
Onze inkoopdocumenten zijn in te zien op deze website. 

 

Cookie-instellingen