Inzage

Om gebruik te maken van uw inzagerecht kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via onderstaand formulier of via privacy@mgrsdcg.nl worden gedaan.

In behandeling
Als de MGR sociaal domein centraal Gelderland de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is, nemen wij uw verzoek in behandeling. Aan de hand van een verzoek kunnen we aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van uw identiteit. MGR sociaal domein Centraal Gelderland heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zullen we laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren.

Autoriteit persoonsgegevens
Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of om naar de rechter te gaan.

Gemeente
Als uw gemeente de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is, moet u daar uw verzoek indienen.


Verzoek inzage persoonsgegevens

Klik hier voor een voorbeeld brief voor inzage van persoonsgegevens bij de MGR of vul het onderstaande digitale formulier in.

Cookie-instellingen