Privacy

Bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (hierna te noemen MGR SDCG) is gegevensbescherming een topprioriteit. Wij zijn transparant over wat we verzamelen, waarom we dat doen en wat ermee gebeurt. Onze medewerkers zijn deskundig en zorgen dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

De MGR SDCG is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten. Zij hebben afgesproken dat de MGR voor hen diensten uitvoert: in ons geval gaat het om Inkoop voor het sociale domein. Zowel burgers als gemeenten en zorgaanbieders hebben er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met hun persoonsgegevens omgaan. Wij verzamelen en gebruiken alleen die (persoons)gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening richting gemeenten en zorgaanbieders, of om een wettelijke taak uit te voeren.

Cookie-instellingen