Wat doet het RBL?

Wat doet het RBL

Leerplicht
Jeugdigen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. 

Ook voor jeugdigen tot 18 jaar zonder startkwalificatie geldt de Leerplichtwet. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo 2-diploma. Voor de gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar zien wij toe op naleving van de Leerplichtwet. In onze verzuimaanpak werken we nauw samen met scholen en ketenpartners uit het sociale domein en de justitiële keten.

Meer informatie over de Leerplichtwet, verzuim, verlof, vrijstellingen en thuiszitters

Doorstroompunt
Naast de Leerplichtwet geldt in Nederland de Doorstroompunt-functie (RMC-functie) voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk jongeren tussen de 18 en 23 jaar naar school gaan om een startkwalificatie te halen om zo hun startpositie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Meer informatie over Doorstroompunt (RMC), verzuim en voortijdig schoolverlaten

Schakelpunt onderwijs-werk
De uitvoering van het Schakelpunt onderwijs-werk is een extra taak voor het RBL. Hier richten wij ons op jongeren van 16 tot 23 jaar die met of zonder diploma uitstromen van mbo niveau 1 en 2, richting arbeid. Hierin is samenwerking met andere partijen van groot belang.

Jaarverslag
Het RBL rapporteert jaarlijks aan de opdrachtgevende gemeenten over de uitvoering van de leerplicht en Doorstroompunt-taken (voorheen RMC-taken). Het jaarverslag van afgelopen schooljaar kunt u hier downloaden.


De opdrachtgevende gemeenten zijn vertegenwoordigd in de bestuurscommissie Onderwijs.

Contactgegevens:
dhr. mr. S. Rayman
Regiosecretaris Onderwijs
e-mail: semih.rayman@arnhem.nl

 

 

Cookie-instellingen