Wat doet het RBL?

Privacy RBL Midden-Gelre

Privacyverklaring

Met deze verklaring willen we u informeren hoe het RBL Midden-Gelre (RBL) omgaat met persoonsgegevens die zij verkrijgt en verwerkt. Het RBL is onderdeel van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG; zie onder voor contactgegevens).

Lees verder >


Uw rechten bij verwerking van uw gegevens

U heeft er recht op te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat we daar mee doen. Die gegevens moeten kloppen. Daar waar wij uw gegevens nodig hebben voor onze wettelijke taken dienen wij daarover te beschikken. Als wij over uw gegevens beschikken op basis van uw toestemming dan kunt u die ook weer intrekken.

Lees verder >


Geluidsopnames maken van gesprekken

Heb je een afspraak of een telefoongesprek met iemand van RBL en willen jij of je ouders/verzorgers het gesprek opnemen? Dat mag bijna altijd.

RBL volgt de spelregels die de Nationale ombudsman hiervoor heeft opgesteld:

  • Een gesprek opnemen mag, behalve wanneer er een goede reden is om dat niet te doen. In dat geval kijken we samen naar een oplossing.
  • Wanneer je een gesprek wilt opnemen, zeg je dit voordat het gesprek begint.
  • RBL heeft recht op een kopie van de opname(s) als hierom wordt gevraagd.
  • Je mag niet knippen of plakken in geluidsopnames.
  • De opnames zijn alleen voor eigen gebruik. Je mag ze niet zonder toestemming van RBL op internet plaatsen of delen via social media.

Het maken van beeldopnames van een gesprek met een consulent van RBL mag nooit. Als we dit zouden toestaan dan zou dit te veel inbreuk maken op de privacy van de mensen die betrokken zijn.

RBL maakt zelf nooit geluidsopnames.

Cookie-instellingen