Steunpunt SROI: voor álle ondernemers en inkopers in Midden-Gelderland

Steunpunt SROI

In de regio Midden-Gelderland helpen we zoveel mogelijk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werk. Eén manier om dat te doen is het werken met sociale voorwaarden bij aanbestedingen. Dit betekent dat opdrachtnemers verplicht worden om een percentage van de opdrachtsom in te vullen door Social Return on Investment (SROI). Er wordt ook wel gesproken van Social Return of SR.

Het Steunpunt SROI monitort SROI-verplichtingen voor acht gemeenten in Midden-Gelderland: Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar, voor inkoop zorg SDCG en voor De Connectie, RID de Liemers en RSD de Liemers.

Wat is SROI? 

Op het moment dat gemeenten (en soms ook andere (semi-)overheidsinstellingen) een opdracht in de markt zetten, dan kunnen ze er voor kiezen om de opdrachtnemer iets extra's te laten doen voor de samenleving. 

Ondernemers aan wie een opdracht wordt gegund, krijgen de verplichting om bij de uitvoering van de opdracht mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te betrekken. Dit kan men doen door het bieden van een (tijdelijke) baan, stage, inhuur personeel en inkoop van producten bij sociale ondernemingen en SW-organisaties. Ook andere activiteiten die bijdragen aan groei/kennis en ontwikkeling of het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en/of onderwijs tellen mee als SR-activiteit.

De SROI-verplichting is een afgeleide van de opdrachtwaarde. Meestal 5%. De inspanning die de ondernemer levert om mensen aan het werk te helpen worden gewaardeerd aan de hand van de bouwblokkenmethode. In Midden-Gelderland hanteren we het Uniform Bouwblokkenmodel Oost Nederland.

Wat doet het Steunpunt SROI?

Het Steunpunt SROI ontzorgt opdrachtgevers bij het opnemen van SROI in opdrachten en aanbestedingen en helpt opdrachtnemers bij het vinden van een nuttige invulling van de verplichting.

Hoe kunnen we je helpen?  

 

 
 
 
 

 

 

 

Cookie-instellingen