Regionaal beleid

De regio Centraal Gelderland kent een formele samenwerking in de vorm van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGRCG). Daarnaast is er een netwerksamenwerking waar noodzakelijke gemeenschappelijke beleidskeuzes worden voorbereid. Deze concept beleidskeuzes worden gemaakt in het Regionaal Portefeuillehouders Overleg, door de wethouders Jeugd en Wmo van de betrokken gemeenten. Vervolgens worden deze aan de Colleges van Burgemeesters en Wethouders of Raden van de gemeenten ter besluitvorming voorgelegd. Ga voor meer informatie naar www.regiocentraalgelderland.nl

Cookie-instellingen