Wat wij doen

11 gemeenten in de regio Centraal Gelderland (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar) werken samen op het gebied van inkoop van maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. De uitvoering wordt gedaan door ons: Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland. Wij maken onderdeel uit van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein Centraal Gelderland.  De MGR is van en voor de samenwerkende gemeenten.

Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland
Wij begeleiden inkoopprocessen binnen het sociaal domein en sluiten voor de regiogemeenten (raam)overeenkomsten af met zorgaanbieders. Wij beheren deze raamovereenkomsten en voeren gesprekken met gemeenten en aanbieders. In het proces wordt rekening gehouden met lokale en regionale wensen. Door ons inkoopproces continu te toetsen aan het beleid dat de regiogemeenten hebben vastgesteld, kunnen we ons focussen op kwaliteit en efficiëntie. Samen met de gemeenten faciliteren wij marktverkenningen, een overlegstructuur waarin gemeenten en aanbieders de dienstverlening en overeenkomsten vanuit de innovatie- en transformatiegedachte doorontwikkelen.

Ons team zet zich in voor onze opdrachtgevers (gemeenten) en opdrachtnemers (aanbieders) in de rol van expert, verbinder en vraagbaak. Wij doen ons werk vanuit de gedachte dat onze professionele inzet moet bijdragen aan het welzijn en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de inwoners in de Regio.

Melding calamiteit of incident
Calamiteiten of incidenten nemen wij zeer serieus. Meldingen helpen de regio bij de doorontwikkeling van dienstverlening en monitoring op gemaakte afspraken. Wilt u een melding doen van een calamiteit of incident? Klik dan hier voor het meldpunt signalen Zorg.

Cookie-instellingen