MGR sociaal domein CG

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten binnen het sociaal domein. De MGR bestaat uit vier modules:  Inkoop sociaal domein, Onderwijszaken (RBL), Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP) en Werkgeverschap SW.

De modules worden inhoudelijk aangestuurd door bestuurscommissies, bestaande uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissies geven advies en leggen verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur dat op zijn beurt weer verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur van de MGR SDCG.

Doordat gemeenten deelnemen aan meerdere modules kan de samenwerking tussen verschillende terreinen binnen het sociaal domein verder worden versterkt. Bovendien zorgt een gebundelde gemeenschappelijke regeling voor minder bestuurlijke drukte dan allerlei aparte regelingen.

 

Cookie-instellingen