Kwaliteit

Afsprakenkader Toezicht en Handhaving

Op 7 juni 2019 is het afsprakenkader Toezicht en Handhaving voor de regio Centraal Gelderland vastgesteld door de Bestuurscommissie Inkoop. Klik hier voor het document. 

Toetsingskader opleidingen en limitatieve overzichten

Hieronder staan het toetsingskader opleidingen en limitatieve overzichten met relevante mbo-/hbo-/wo-opleidingen richting Zorg en Welzijn:

Formats ondersteuningsplan en evaluatieverslag Activerend werk

Naar aanleiding van de resultaten van de Quick-Scans kwaliteit zijn in de afgelopen periode formats voor een ondersteuningsplan en een evaluatieverslag ontwikkeld voor en door Activerend werk aanbieders. De formats dienen als leidraad en zijn niet verplicht gesteld om te gebruiken. Aanbieders kunnen zelf kiezen of zij de regionale formats als geheel willen overnemen en gebruiken. Zij kunnen ook kiezen de eigen organisatieformats te blijven gebruiken, waarin de verplichte onderdelen (geel gearceerde stukken) uit de regioformats zijn verwerkt.

Klik hieronder voor de formats:

Cookie-instellingen