Samenwerking met het onderwijs

Terug naar: Samenwerkingspartners

Samenwerking met het onderwijs

Alle scholen in het werkgebied van het RBL hebben een vaste contactpersoon vanuit het RBL. De consulenten werken binnen de school nauw samen met mentoren, zorg coördinatoren, trajectbegeleiders en schoolartsen. We werken samen om verzuim en schooluitval te voorkomen en jongeren weer snel terug naar school te begeleiden.

Soms wordt verzuim of schooluitval veroorzaakt doordat een leerling niet op de juiste school zit of op school niet de juiste ondersteuning krijgt. Het RBL Midden-Gelre werkt dan nauw samen met de school van de jongere en met de samenwerkingsverbanden primair- en voortgezet onderwijs. Zij zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs. Binnen het middelbaar beroepsonderwijs geeft de school vorm aan het passend onderwijs.

Voor meer informatie over passend onderwijs kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband waar de school onder valt.

Wij werken samen:

Scroll naar boven