Samenwerking in het sociale domein

Terug naar: Samenwerkingspartners

Samenwerking in het sociale domein

De toegang tot hulpverlening verloopt via de sociale teams van de gemeenten. Zij kunnen jongeren en ouders ondersteunen bij problemen rondom opvoeden en opgroeien, zorg, werk en inkomen.

Wanneer er sprake is van achterliggende problemen bij verzuim of schooluitval kan de consulent van het RBL doorverwijzen naar een medewerker van het sociale team van de gemeente. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sociale teams uit uw gemeenten.

Wij werken samen:

Scroll naar boven