Over RBL Midden-GelreWeten wat wij voor u kunnen betekenen?
Voor jongerenWeten wat wij voor jou kunnen betekenen?
Voor oudersWeten wat wij voor u kunnen betekenen?
Voor ProfessionalsWeten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vrijstellingen

In een aantal gevallen kunnen leerlingen worden vrijgesteld van de inschrijvingsplicht of (tijdelijk) worden vrijgesteld van geregeld schoolbezoek.

Er zijn verschillende redenen waarom sommige jeugdigen niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. Ouders kunnen een vrijstelling aanvragen als:
 

 

 

 

Psychische of lichamelijke beperking

Het RBL Midden-Gelre zet zich ervoor in zoveel mogelijk kinderen deel te laten nemen aan het onderwijs. In sommige gevallen is het volgen van (volledig) onderwijs echter niet mogelijk. Ouders kunnen dan een vrijstelling van de inschrijvingsplicht aanvragen op grond van psychische of lichamelijke gronden.

Na ontvangst van de aanvraag wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Bij de aanvraag dient een ingevulde verklaring van een onafhankelijke deskundige ingediend te worden. Het RBL Midden-Gelre heeft afspraken met VGGM hierover. Jeugdartsen beoordelen de situatie van het kind. Zij overleggen met de samenwerkingsverbanden of een kind, eventueel met aanpassingen, toch deel kan nemen aan het onderwijs. Na ontvangst van het vrijstellingsverzoek ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met  de jeugdarts van VGGM.

 

Bezwaar onderwijsrichting
Wanneer u bezwaar heeft tegen de richting van het onderwijs van alle scholen in de buurt van uw woning, dan kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. U legt dan een verklaring af over deze bedenkingen.


Onderwijs in het buitenland
Wanneer uw kind in het buitenland op school zit, dan dient u een beroep op vrijstelling van de inschrijfplicht in te dienen. Bij deze aanvraag is het een vereiste dat u een verklaring van de school aanlevert waarin wordt bevestigd dat uw kind daar staat ingeschreven en onderwijs volgt.  Wanneer uw kind langer dan acht maanden in het buitenland verblijft en dus langer dan één schooljaar in het buitenland op school zit, dan dient u dit door te geven aan de afdeling burgerzaken van uw gemeente.

Uw kind is ouder dan 16 en volgt ander onderwijs
Dan kunt u een verzoek tot vrijstelling van de kwalificatieplicht aanvragen. U dient dan aan te tonen dat uw kind op grond van bijzondere omstandigheden op een andere manier onderwijs volgt en dat deelname aan het reguliere onderwijs voor het halen van een startkwalificatie niet mogelijk is.


Uw kind is ouder dan 14 en kan geen volledig dagonderwijs volgen
In dit geval kunt u een aanvraag voor vervangende leerplicht indienen. Voorwaarde is dat deze jeugdigen op een andere manier worden voorbereid op de toekomst door bijvoorbeeld beroepsonderwijs en stages te volgen. Dit betreft geen vrijstelling van de inschrijvingsplicht, uw kind moet dus wel ingeschreven staan op een school.

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen