Over RBL Midden-GelreWeten wat wij voor u kunnen betekenen?
Voor jongerenWeten wat wij voor jou kunnen betekenen?
Voor oudersWeten wat wij voor u kunnen betekenen?
Voor ProfessionalsWeten wat wij voor u kunnen betekenen?

Team Overstap

Team Overstap ondersteunt jongeren die de overstap maken van school naar school, school naar werk of van thuis naar school of werk. In onze ogen is deze overgang geen op zichzelf staande gebeurtenis, maar een proces. Binnen Team Overstap zijn drie programma’s die samen jongeren hierbij de best passende ondersteuning moeten bieden. Ze zijn aanvullend op de activiteiten van onze samenwerkingspartners.

Wil je meer informatie over Team Overstap? Neem dan contact op met Bircan Akar: bircan.akar@rblmidden-gelre.nl 

De Sluitende Keten

De overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is voor sommige leerlingen een risicomoment om uit te vallen. Daarom werken vo-, mbo-scholen en gemeenten samen in het programma ‘de Sluitende Keten’. Hierin monitoren ze jongeren die het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of de internationale schakelklas verlaten, met of zonder diploma. Ook havo-leerlingen die het vo verlaten zonder diploma worden gemonitord. In de Sluitende Keten volgen we hun keuze- en overstapproces naar vervolgonderwijs op het mbo. Daarnaast krijgen we met dit programma de groep die niet naar het vervolgonderwijs kan of wil in beeld. Het programma bestaat al sinds 2005 en is sinds 2021 onderdeel van Team Overstap.

De ambassadeurs van de Sluitende Keten ondersteunen decanen en zijn het eerste aanspreekpunt voor scholen in het voortgezet onderwijs. Als een school ondersteuning op leerlingniveau nodig heeft, kan dit via hen worden geregeld. Zij schakelen dan bijvoorbeeld een doorstroomcoach of leerplichtambtenaar in.

Wil je meer informatie over de Sluitende Keten? Neem dan contact op met : Celine.aaftink@rblmidden-gelre.nl

Start en Go MBO

Maken jongeren in een kwetsbare positie de overstap naar het mbo? Dan begeleiden en ondersteunen we ze waar nodig met het programma Start and Go MBO. Het gaat dan vooral om jongeren die komen uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, de internationale schakelklas, vmbo basis (basisberoepsgerichte leerweg) of mbo-niveau 1 (entreeopleiding). Start and Go MBO biedt twee soorten ondersteuning aan: Zachte Landing en Start and Go coaches. 

Wil je meer informatie over Start and Go MBO? Neem dan contact op met Margriet Demmink: m.demmink@rijnijssel.nl

Zachte Landing

Het programmaonderdeel Zachte Landing onderdeel van Start and Go MBO biedt een aanvullend aanbod op oriëntatie activiteiten die scholen zelf verzorgen. Het doel is leerlingen tijdens hun vmbo opleiding zo veel mogelijk kennis te laten maken met de verschillende beroepsopleidingen binnen het MBO zodat zij een goede opleidingskeuze kunnen maken. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat oriëntatie in bedrijven een belangrijke meerwaarde heeft. Met deze activiteiten hopen wij de uitval in het MBO te verminderen.

  • Oriëntatie op het mbo:
    Oriëntatie op maat en met begeleiding
  • Oriëntatie in bedrijf:
    Leerlingen bezoeken in groepjes een dagdeel een branche/bedrijf naar keuze. Ze krijgen een beeld van de verschillende beroepen en functies, komen in contact met medewerkers proeven de werksfeer en krijgen een kijkje achter de schermen.

Het dagdeel bevat een:

- Kennismaking met het bedrijf
- Een rondleiding
- Een praktisch deel

  • Bliksemstage:
    We bieden een leerling de mogelijkheid een aantal dagdelen mee te werken in een bedrijf. Op deze manier maken zij kennis met de vaardigheden die nodig zijn voor de verschillende beroepen ervaren zij hoe een werkdag eruit ziet. 

De activiteiten van Zachte Landing vinden in samenwerking plaats met de Lerende Regio Arnhem (LRA).

Wil je meer informatie over Zachte Landing? Neem dan contact op met Marianne Vogels: m.vogels@astrumcollege.nl.

Start and Go coaches

Als jongeren begeleiding nodig hebben bij de overstap naar het mbo, kan een Start and Go coach helpen. Start and Go coaches kunnen al in een vroeg stadium worden betrokken. Samen met de jongeren en hun omgeving onderzoeken ze wat er nodig is om een succesvolle overstap naar het mbo te maken. Daarna biedt de Start and Go coach individuele begeleiding. Hij of zij is ook tijdens de zomer beperkt bereikbaar en helpt de leerling een goede start te maken op het mbo. Als de leerling eenmaal goed geland is op zijn nieuwe school en de ondersteuning daar goed geregeld is, trekt de coach zich terug. De begeleiding duurt maximaal een kalenderjaar. Wil je weten hoe een Start and Go coach te werk gaat? Bekijk dan het stroomschema.

Wil je meer informatie over Start and Go coaches? Neem dan contact op met Margriet Demmink of Peter Fransen: m.demmink@rijnijssel.nl of p.fransen@astrumcollege.nl. Wil je een jongere aanmelden voor een traject met een Start and Go coach? Vul dan dit formulier in.

Schakelpunt onderwijs-werk

Jongeren die uitstromen van mbo-niveau 1 (entreeopleiding) of mbo-niveau 2 kunnen begeleiding krijgen van het Schakelpunt onderwijs-werk. Dit schakelpunt werkt samen met scholen, gemeenten en het WerkgeversServicepunt (WSP) en biedt aanvullende hulp. Ook als scholen zelf leerlingen begeleiden naar werk kan het schakelpunt bijstaan. Met actief meedenken bijvoorbeeld, of door een coachende rol te vervullen.

Wil je meer informatie over het Schakelpunt onderwijs-werk? Klik dan hier of neem contact op met: bircan.akar@rblmidden-gelre.nl

Cookie-instellingen