Informatie voor professionals

Schakelpunt onderwijs-werk

 

Hulp nodig bij het zoeken naar werk?
Ben je een jongere in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, kom je van de entree opleiding of van mbo niveau 2 en wil je aan het werk?

Ondersteuning nodig?
Heb je meer ondersteuning nodig en weet je niet goed wie jou hierbij kan helpen? Neem dan contact met ons op! Samen gaan we op zoek naar diegene die jou hierbij passende ondersteuning kan bieden of we helpen jou zelf.

Signaleren, schakelen en monitoren
Sinds 1 mei 2017 is het Schakelpunt onderwijs-werk bij het RBL gestart. Het RBL is opdrachtnemer van dit onderdeel van het regionaal vsv programma. De consulenten werk van het Schakelpunt voeren de volgende opdrachten uit:

  1. Signaleren. We brengen het regionale ondersteuningsaanbod in beeld voor jongeren van entree en mbo niveau 2 bij de overgang van school naar werk. We signaleren successen en knelpunten en doen voorstellen voor verbetering.
  2. Schakelen. We treden op als verbindende schakel tussen partners zoals scholen, WSP, werk en inkomen van de gemeenten, etc.. Wij begeleiden jongeren zelf als geen andere partij dit kan. Wil je weten wat jij als professional zelf kan doen?
  3. Monitoren. We monitoren de uitstroom naar werk van jongeren uit de entree opleiding en mbo niveau 2.

 

Cookie-instellingen