Informatie voor professionals

Regionaal VSV Programma

Het RBL voert enkele maatregelen uit vanuit het regionaal vsv programma 2017-2020, die door gemeenten en scholen opgesteld zijn. We voeren verzuim 18+ en het Schakelpunt onderwijs-werk uit. Ook werken wij mee aan de sluitende keten en Start & Go MBO.

Jaarverslag

Het RBL rapporteert jaarlijks aan de opdrachtgevende gemeenten over de uitvoering van de leerplicht en RMC taken. Het jaarverslag van afgelopen schooljaar kunt u hier downloaden.

Samenwerkingen met diverse partners

In onze aanpak van schoolverzuim en schooluitval werken we nauw samen met diverse partners uit het onderwijs, het sociale domein, de justitiële keten en de sociale dienst van gemeenten. Wanneer een jongere nog ingeschreven staat op school, dan vindt deze samenwerking in principe op en rond de school van de leerling plaats. Alle scholen in ons werkgebied hebben daarom een vaste consulent als aanspreekpunt. In onze samenwerking handelen wij conform de AVG, lees ons privacystatement.

Scroll naar boven