Wat doet het RBL?

Leerplicht

Kinderen en jongeren tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij naar school moeten. 

Ook voor jongeren tot 18 jaar zonder startkwalificatie geldt de Leerplichtwet. Een startkwalificatie is een havo, vwo of mbo2 diploma. Voor de gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar zien wij toe op naleving van de Leerplichtwet. In onze verzuimaanpak werken we nauw samen met scholen en ketenpartners uit het sociale domein en de justitiële keten. 

RMC

Naast de Leerplichtwet geldt in Nederland de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk jongeren tussen de 18 en 23 jaar naar school gaan om een startkwalificatie te halen om zo hun startpositie op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Schakelpunt onderwijs-werk

De uitvoering van het Schakelpunt onderwijs-werk is een extra taak voor het RBL. Hier richten wij ons op jongeren van 16 tot 23 jaar die met of zonder diploma uitstromen van mbo niveau 1 en 2 richting arbeid. Hierin is samenwerking met andere partijen van groot belang.

Jaarverslag

Het RBL rapporteert jaarlijks aan de opdrachtgevende gemeenten over de uitvoering van de leerplicht en RMC taken. Het jaarverslag van afgelopen schooljaar kunt u hier downloaden.

over-rbl-leerplichtig-rbl-midden-gelre.jpg
Scroll naar boven