‘Je hebt betrokken medewerkers nodig voor de begeleiding’

Bij Mantel in Arnhem weten ze van aanpakken. Mantel heeft een aantal superstores en is de grootste online fietsenwinkel. Vier jaar geleden gingen ze de samenwerking aan met Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP) om vorm te geven aan inclusief ondernemerschap. En met succes. Wat is hun geheim?

Jullie doen het helemaal verkeerd”, roept een medewerkster terwijl ze toekijkt hoe Olaf Heller, Niek Steinvoort en Astrid Sloot met de pakketten op de foto gaan. “Mogen wij straks allemaal weer opruimen”, voegt ze er lachend aan toe. Ze werkt al jaren bij Mantel en weet dat er ook mensen werken met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’. “Ik wist het niet altijd direct en dan kan het lastig zijn. Als je op de hoogte bent, weet je beter hoe je met iemand om kan gaan.” Dit is een belangrijke les geweest voor teamhoofd HR Niek Steinvoort en eigenaar Olaf Heller. “Je moet iedereen aanhaken”, aldus Niek. “Dan kunnen mensen er rekening mee houden.”

“Je moet iedereen aanhaken”, aldus Niek. “Dan kunnen mensen er rekening mee houden.”

“Je moet het ook echt willen als werkgever”, vult Olaf aan. “Je moet het faciliteren en tijd geven. En je hebt betrokken medewerkers nodig die openstaan voor de begeleiding. Sommige mensen ontdekken dat ze het heel leuk vinden.” Een van die betrokken medewerkers is Wouter Zwiers, logistiek teamleider Fietsen. Hij heeft op zijn afdeling ruimte gecreëerd voor mensen met diverse achtergronden. Door het werkproces anders in te richten en de begeleiding goed op orde te hebben zijn er sinds de start meerdere werknemers met plezier aan het werk gegaan.

Wat doe jij aan inclusief ondernemen?
Vier jaar geleden kreeg Olaf de vraag wat hij deed aan inclusief ondernemen. “Daar had ik niet direct een antwoord op”, geeft Olaf toe. “We werkten samen met de Penitentiaire Inrichting in Arnhem. Helemaal blanco waren we dus niet, maar het WSP heeft onze ogen geopend.” Olaf kwam in contact met Astrid Sloot, accountmanager WSP Functiecreatie. Zij heeft de afdeling Logistiek doorgelicht met het oog op functiecreatie. “Door goed te kijken naar diverse processen hebben we een nieuwe functie gecreëerd: Assistent Medewerker Logistiek. Hier hebben we vervolgens twee medewerkers vanuit de Banenafspraak op aangenomen.”

Astrid geeft aan dat inclusief ondernemen meer is dan alleen het aannemen van mensen in het kader van de Banenafspraak. “Vanuit het WSP hebben wij bijvoorbeeld ook succesvol statushouders geplaatst bij Mantel én de samenwerking tot stand gebracht tussen Mantel en Produs Praktijkonderwijs.”

Cookie-instellingen