‘Ik wil dit werk zo lang mogelijk blijven doen’Liset Boogerd – assistent activiteitenbegeleider Pro Persona

Asielzoekers in Nederland aan het werk

Tot voor kort mochten asielzoekers met een tewerkstellingsvergunning slechts 24 weken per jaar werken. Vanaf eind 2023 kunnen zij het hele jaar aan de slag. Dit biedt voor werkgevers veel meer mogelijkheden dan voorheen.

Voorwaarden

• De asielaanvraag is zes maanden of langer in behandeling bij de IND.

• De asielzoeker is ouder dan 18 jaar en beschikt over een geldig Vreemdelingen Identiteitsbewijs (W document). 

• De werkgever heeft een tewerkstellingsvergunning (TWV) aangevraagd en deze is door het UWV verleend.

• De werkgever betaalt de asielzoeker het loon dat gebruikelijk is voor werk waarvoor de TWV is verleend, dit is altijd tenminste het wettelijk minimumloon.

Nuttige links

COA: Werkgeversgids Nieuwkomers op weg naar werk
https://www.coa.nl/sites/default/files/2020-06/Gids%20voor%20werkgevers.pdf

UWV: Tewerkstellingsvergunning aanvragen https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-tewerkstellingsvergunning-twv.aspx

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met Harry Zoomers, Regionaal Verbinder Statushouders, h.zoomers@wsp-mg.nl 

 

Cookie-instellingen