Nieuwe subsidieregeling voor statushouders

ProfielfotoMarieke Wolthuis 27-06-2024 58 keer bekeken 0 reacties

Statushouders hebben vaker een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze spreken de Nederlandse taal nog niet voldoende, hebben geen relevant netwerk of geen door Nederland erkende diploma’s. Voor een snelle en zachte landing in uw organisatie stelt het ministerie SZW een subsidie voor werkgevers beschikbaar.

De subsidie

De subsidieregeling biedt werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

Aanvraag van de subsidie kan gedaan worden vanaf 2 september 2024 tot en met 30 september 2024 via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid (UVB).

De subsidie is voor maximaal vier statushouders, voor een maximaal bedrag van € 24.000. Voor de eerste statushouder € 8.000, voor de tweede statushouder € 6.000 euro en voor de derde en vierde statushouder elk € 5.000 euro.

De subsidie kan worden aangevraagd voor statushouders die vanaf 1 januari 2024 in dienst zijn getreden, of voor statushouders die nog niet eerder in dienst zijn geweest.

Voorwaarden

De werkgever maakt een activiteitenplan. Hierin staat hoe de begeleiding wordt georganiseerd, hoe de (organisatie-)cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse taal en vaktaal op de werkvloer wordt geleerd.

De werkgever biedt een (leer)-arbeidsovereenkomst voor minimaal 20 uur per week voor de duur van ten minste één jaar.

Meer informatie

In augustus wordt een webinar gehouden met informatie over de subsidieregeling. Ook kunnen er dan vragen gesteld worden. Aanmelden kan zich binnenkort via de website : https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl .Meer informatie hierover volgt.

Handreiking voor werkgevers

Op https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/documenten/publicaties/2024/07/01/handreiking-voor-werkgevers kunnen werkgevers  inspiratie, houvast en praktische handvatten vinden voor het succesvol begeleiden van statushouders in organisaties.

Link naar de subsidieregeling: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/actueel/nieuws/2024/07/01/subsidieregeling-ondersteuning-werkgevers-inzet-statushouders-gepubliceerd

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen kunt u als werkgever contact opnemen met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland, via mail naar info@wsp-mg.nl of telefonisch op 026-7029600.

 

Cookie-instellingen