6. Jaarrekening

Inkoopdocument

Specifieke inkoopvoorwaarden, artikel 8 lid 5.

Uitleg

Ook in 2024 vraagt Inkoop SDCG aan gecontracteerde aanbieders een jaarrekening aan te leveren. Doel hiervan is om inzicht in de financiën van de aanbieders te krijgen. Wij vragen u om de volgende zaken te overleggen:

De definitieve jaarrekening die u aanlevert bevat ten minste:

  • Zowel een balans als een winst- en verliesrekening;
  • Cijfers over twee jaarschijven – dus 2023 en 2022;
  • Een verklaring van de accountant. Dit kan een controle- beoordelings- of een samenstellingsverklaring zijn;

Heeft u geen accountantsverklaring én heeft uw onderneming een totale omzet van minder dan € 100.000? Dan hoeft u geen accountantsverklaring te overleggen. 

Aanlevering geldt voor

Aanbieders die in april 2024 via ISPnext een bericht hebben ontvangen met als onderwerp ‘Aanleveren jaarrekening’.

Wijze van aanleveren

Via ISPnext

Uiterste aanleverdatum

Uiterlijk 1 juli 2024 (u ontvangt hierover bericht via ISPnext).

Contactpersoon: Jorn van Roosmalen, Business Analist, jaarrekeninguitvraag@inkoopsdcg.nl

Terug naar jaarplanning & overzicht

Cookie-instellingen