1. Productieverantwoording en accountantsverklaring

Inkoopdocument

Specifieke inkoopvoorwaarden, artikel 8 lid 4.

Uitleg

Op grond van de bovenstaande inkoopeis vragen wij van u dat u:

  • vóór 1 maart 2024 een (voorlopige) productieverantwoording aanlevert en;
  • vóór 1 april 2024 een definitieve productieverantwoording aanlevert. Indien de opdrachtgever daarom vraagt, dient de definitieve productieverantwoording voorzien te zijn van een accountantsverklaring.

Aanlevering geldt voor

Alle in 2023 regionaal gecontracteerde aanbieders.

Wijze van aanleveren

Via ISPnext

Uiterste aanleverdatum

Voor 1 maart 2024: de (voorlopige) productieverantwoording.
Voor 1 april 2024: de definitieve productieverantwoording en (indien van toepassing) de accountantsverklaring.

  

Contactpersoon: Inkoop SDCGinkoop@inkoopsdcg.nl

Terug naar jaarplanning & overzicht

Cookie-instellingen