Financiële afspraken meerkosten coronacrisis voor zorgaanbieders

17-09-2020

Het ministerie van VWS en de VNG hebben financiële afspraken gemaakt die de gevolgen van de coronacrisis voor zorgaanbieders en gemeenten moeten beperken. De landelijke afspraken worden nu regionaal uitgewerkt en vervolgens ook regionaal uitgevoerd.  

In de regionale uitwerking zal duidelijk worden welke kosten als meerkosten worden aangemerkt, hoe de zorgaanbieders een tegemoetkoming kunnen indienen en aan welke eisen een verzoek moet voldoen.

Soberheid en leidende regels
Duidelijk is dat meerkosten in ieder geval niet onder normale omstandigheden zouden zijn gemaakt.  Meerkosten moeten ook een duidelijk gevolg zijn van de corona-maatregelen van het Rijk en de vastgestelde RIVM-richtlijnen. Uitgaven moeten aantoonbaar zijn en leidende regels moeten eerst gehanteerd zijn. Daar waar de anderhalve meter maatregel kan worden toegepast, zijn aanvullende maatregelen wellicht niet nodig. Soberheid en proportionaliteit zijn het uitgangspunt.

Check op doelmatigheid
Bij het maken van meerkosten is een zorgaanbieder doelmatig te werk gegaan en de kosten mogen niet al op een andere wijze gecompenseerd zijn. Bij de beoordeling van doelmatigheid kan de regio onderzoeken of eventueel gedeclareerde meerkosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Regeling continuïteit van financiering
De regeling continuïteit van financiering i.h.k.v. Corona is geëindigd op 30 juni 2020. U kunt tot uiterlijk 30 september uw facturen indienen bij de betreffende gemeenten.

Cookie-instellingen