Update: regeling 'Continuïteit van financiering' per 1 juli gestopt

07-07-2020

Op dinsdag 2 juni hebben wij laten weten dat met ingang van uiterlijk 1 juli de reguliere werkzaamheden van onze aanbieders weer zoveel mogelijk worden hervat passend bij de algemene RIVM-richtlijnen.

Algemene RIVM-richtlijnen en specifieke richtlijnen voor de zorg. De regeling ‘Continuïteit van financiering’ rond de coronacrisis is afgelopen.

Tevens is de omzetgarantie in verband met het coronavirus per 1 juli gestopt zoals afgesproken tussen VNG en het Rijk.

Begin september informeren wij u over de regeling ‘Meerkosten in het kader van Corona’.

Cookie-instellingen