Continuïteit financiering partijen in het Sociaal Domein, wat moet u als aanbieder doen?

24-04-2020

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 25 maart afspraken gepubliceerd die gemaakt zijn tussen VWS en VNG over het doorbetalen van gecontracteerde natura-zorgaanbieders, ook in het geval dat de zorg en ondersteuning niet (op een andere manier) wordt geleverd.

Deze maatregelen gelden in elk geval tot 1 juni aanstaande en zijn bedoeld om de zorgstructuur en de zorgcontinuïteit voor de toekomst te borgen. 

Op 16 april heeft de VNG de nadere uitwerking van deze afspraken gepubliceerd. 

In het werkproces informeren wij u hoe u in aanmerking komt voor de financiering van uw normale maandomzet. Dit proces is schematisch weergegeven in dit stroomschema.

NB: u dient zélf maandelijks een factuur te sturen naar de gemeenten. De factuur m.b.t. maart 2020 moet uiterlijk 5 mei ontvangen zijn door de gemeenten. Let op: de werkwijze kan per gemeente verschillen. Indien u nog geen bericht heeft ontvangen, neemt u dan contact op met de betreffende gemeente.

Cookie-instellingen