Bericht aanbestedingen gemeente Rheden en gemeente Rozendaal

02-03-2020

In vervolg op onze berichtgeving van 9 december 2019 informeren wij u over het volgende. Gemeente Rheden (samen met gemeente Rozendaal) is voornemens om voor 2021 (start opdracht: 1 januari 2021) twee aanbestedingen zelfstandig uit te voeren.

Ter voorbereiding van deze aanbestedingen zal de gemeente Rheden dit jaar in de vorm van pilots afspraken te maken op basis van lumpsum financiering.

Over welke zorgvormen gaan deze aanbestedingen?
Het gaat om de volgende zorgvormen:

  1. Aanbesteding Welzijn in combinatie met (onderdelen) van Wmo begeleiding en mogelijk lichte vormen van jeugdondersteuning. De onderdelen van Wmo begeleiding die in de aanbesteding meegenomen worden wil de gemeente Rheden graag met haar partners verkennen. Deze uitnodiging volgt nog via de gemeente Rheden.
  2. Maatwerkdiensten Jeugd. De onderdelen van Jeugd die meegenomen worden wil de gemeente Rheden graag met haar partners verkennen. Deze uitnodiging volgt nog via de gemeente Rheden.

Waar gaan de pilots over?
Tevens is de gemeente Rheden voornemens om in 2020 met de lumpsumsystematiek afspraken te maken voor Wmo begeleiding en Maatwerkdiensten Jeugd.

Bent u geïnteresseerd om de mogelijkheden van deze systematiek te verkennen, dan kunt u zich aanmelden bij Manuela Meeuwsen, contractmanager gemeente Rheden. Zij is bereikbaar via hem.meeuwsen@rheden.nl.

 


 

Cookie-instellingen