Rectificatie document Vragen en antwoorden (Nota van Inlichtingen)

11-12-2019

Hierbij maken wij u attent op een gerectificeerde versie van het eerste document Vragen en antwoorden (Nota van Inlichtingen), voor de semi open procedure.

Door opdrachtgever is één set vragen gemist die binnen de hiervoor geplande termijn zijn gesteld. Deze vragen dienen nog in de eerste vragenronde te worden beantwoord en worden derhalve beantwoord vóór 23 december 2019 (uiterste termijn vragen stellen tweede vragenronde).

Verder was het nodig om het antwoord van een tweetal vragen anders te beantwoorden en een bijlage toe te voegen.

Toegevoegd:

  • Tabblad algemeen inkoopdocument, vraag 137 en 138.
  • Tabblad algemeen programma van eisen, vraag 202, 203, 204, 205, 206, 207 en 208.
  • Tabblad zorgvorm en product, vraag 341, 342, 343, 344.
  • Tabblad overige vragen, vraag 69, 70 en 71.

Aangepast:

  • Tabblad algemeen programma van eisen, vraag 16. 
  • Tabblad overige vragen, vraag 43.           
  • Aangepast, Bijlage 2.a. onderbouwing tarieven Groepsbegeleiding.

U vindt de aanpassingen terug in de gerectificeerde versie van het document Vragen en antwoorden (Vragen en antwoorden 1 rectificatie). Deze nieuwe versie vervangt de eerste versie (waaraan u dus geen rechten kunt ontlenen) van dit document en staat bij de algemene documenten in CTM.

Excuses voor het eventuele ongemak.

Cookie-instellingen