Marktverkenning Verblijf Jeugd van 13 juni omgezet naar korte informatiebijeenkomst

20-06-2019

De marktverkenning Inkoop Verblijf Jeugd van donderdag 13 juni is niet doorgegaan. Wel is na de transformatietafel, die voorafgaand plaatsvond, kort informatie gegeven over de laatste stand van zaken en voortgang.

Klik hier voor de presentatie.

Waarom ging de bijeenkomst niet door? We hebben nog vrij recent, op 16 mei, een marktverkenning gehad. Het verslag staat op de agenda. We zijn nu bezig met een aantal uitvragen voor de productdefinities en tarieven. Dit loopt nu, maar is nog niet ver genoeg om daarover te kunnen rapporteren. Ook is het programma van eisen nog niet klaar om aan de markt voor te kunnen leggen. Verder is medegedeeld dat aan de Stuurgroep Inkoop zal worden voorgelegd om voor Verblijf Jeugd Europees te gaan aanbesteden. Definitief besluit daarover volgt snel.

De volgende marktverkenning is op 18 juli van 14.00 – 16.30 uur in het gemeentehuis van Westervoort. Hierin zullen het concept-programma van eisen, de concept-productdefinities en een nadere uitwerking van de aanbestedingsvorm worden besproken.

Cookie-instellingen