Voorlopige sluiting inschrijving zorgaanbieders

22-05-2019

Graag willen wij u op de hoogte stellen van het feit dat er vanaf 1 juni 2019 voorlopig geen nieuwe contracten met zorgaanbieders worden afgesloten. Ons interactief aankoopsysteem (IAS) zal vanaf dat moment ook gesloten zijn.

Dit betekent dat nieuwe aanbieders zich niet meer kunnen inschrijven tot aan de nieuwe contractering van juli 2020. Daarnaast kunnen gecontracteerde aanbieders zich niet meer inschrijven op andere percelen/producten. Zij kunnen hun dienstverlening nog wel aanbieden voor de percelen/producten waarop zij zijn ingeschreven op het moment van sluiting van IAS.

Wij adviseren u onze website goed in de gaten te houden. Hierop delen wij informatie over de contractering van juli 2020.

Cookie-instellingen