Verslag overlegtafel Dagbesteding 23 januari 2019

07-05-2019

De werkgroep Dagbesteding is actief bezig geweest met de vereenvoudiging van onze huidige producten binnen het perceel dagbesteding. En de werkgroep heeft een aantal adviezen gegeven.

De werkgroep heeft onderstaande adviezen gegeven:

  • Bouw een bandbreedte in waarbinnen facturen mogen worden aangeboden bij de gemeenten. De indicatie is daarin leidend. Dit houdt bijvoorbeeld in dat binnen de indicatie aan de voorkant van een traject meer uren mogen worden gedeclareerd en meer naar het einde toe de zorg wordt afgebouwd. Dit betekend dat er meer flexibel gedeclareerd moet kunnen worden. Dit voorstel wordt besproken in het regionale Wmo-beleidsoverleg.

  • Nog maar twee producten binnen de dagbesteding. Namelijk (1)licht en (2)midden/zwaar. Dit betekend dat het product lichte dagbesteding voor wordt geïndiceerd voor inwoners met weinig tot geen ontwikkel perspectief.

    • Deze producten zullen opnieuw worden beschreven.

    • Deze producten krijgen een nieuwe prijsstelling.

  • Duidelijker afbakening  activerend werk versus dagbesteding.

  • Ontwikkelen of meer gebruik maken van meer voorliggende voorzieningen.


Bekijk hier het verslag.

Heeft u op of aanmerkingen op het verslag of heeft u zelf ideeën die niet genoemd zijn binnen de overlegtafel, dan kunt u contact opnemen met Rienk Planjé op rienk.planje@regiocentraalgelderland.nl.

Cookie-instellingen