Marktverkenningen

Een marktverkenning is een vorm van overleg waarin wij in gesprek gaan met aanbieders over actuele onderwerpen waar (door)ontwikkeling mogelijk is. Hiermee willen wij de zorg en ondersteuning aan inwoners verbeteren.

Regionaal uitgangspunt
Eén van de uitgangspunten van Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland is het lokale- en regionale partnerschap met onze aanbieders. We hebben een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van maatschappelijke opgaven die gebiedsgebonden zijn en gezamenlijk aangepakt moeten worden. Hierbij wordt gestreefd naar breed gedragen oplossingen.

Er zijn verschillende vormen van marktverkenning, te weten, een fysieke marktverkenning en een digitale marktverkenning.

Fysieke marktverkenning
Aan de fysieke marktverkenningen zitten vertegenwoordigers van diverse partijen fysiek met elkaar aan tafel. Deze organisaties zijn geselecteerd op basis van objectieve selectiecriteria.  

Er zijn marktverkenningen voor:

  • Huishoudelijke ondersteuning;
  • Beschermd wonen;
  • Begeleiding;
  • Begeleiding/Groepsbegeleiding/Activerend Werk;
  • Behandeling;
  • Verblijf;
  • Jeugdbescherming.

Digitale marktverkenning
Omdat er veel meer aanbieders zijn gecontracteerd dan er plaatsen zijn aan de marktverkenning en we wel iedereen de gelegenheid willen bieden 'mee te praten', kunnen andere zorgaanbieders digitaal hun visie en reacties delen. Dit kan een reactie zijn op het verslag van de fysieke marktverkenning of bijvoorbeeld door een nieuw idee of concept in te dienen. Gecontracteerde zorgaanbieders worden hiervoor per e-mail uitgenodigd.

Voortgang
Het gesprek aan de marktverkenning is een continu proces in tijden van veranderingen waar bijstellingen nodig zijn. Op deze manier werken we gezamenlijk met zoveel mogelijk betrokkenen aan vernieuwing en goede ondersteuning binnen de beschikbare budgetten.

Verslaglegging
Voor de presentaties en verslagen van de marktverkenning klikt u op de buttons aan de rechterkant van deze pagina.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen