Geoorloofd verzuim

Terug naar: Jongeren / Ouders / Professionals

Snel naar...

Geoorloofd verzuim

In sommige gevallen is naar school gaan tijdelijk geen optie. Bijvoorbeeld wanneer een leerling ziek is of wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden. Te denken valt dan aan een overlijden van een familielid. Ook in die gevallen is het belangrijk dat de school tijdig geïnformeerd wordt. In een aantal gevallen kan een leerling verlof of vrijstelling van geregeld schoolbezoek krijgen. 

Ziekte verzuim

Bij langdurig of veelvuldig ziekteverzuim kan de school de hulp van de schoolarts inschakelen. Wanneer een schoolarts twijfelt over het ziekteverzuim kan ook een consulent van het RBL ingezet worden.

Scholen, schoolartsen en de consulenten van het RBL werken volgens de methode M@ZL om ziekteverzuim aan te pakken.

geoorloofd-verzuim-rbl-midden-gelre.jpg
Scroll naar boven