Forza, Halt en proces verbaal

Terug naar: Jongeren / Ouders / Professionals

Snel naar...

Gevolgen schoolverzuim

Schoolverzuim is een overtreding van de Leerplichtwet en is in principe strafbaar. Wanneer de inzet van leerplicht, school en eventueel hulpverlening niet helpen om het schoolverzuim te stoppen kan Halt ingezet worden of een proces verbaal worden opgemaakt. In een preventief stadium kan Forza worden ingezet.

Forza

Bij jongeren vanaf 12 jaar kan ook Forza worden ingezet. Dit is een preventief programma van de Jeugdbescherming dat zich richt op het hervatten van de schoolgang. 

Halt

Bij regelmatig schoolverzuim of te laat komen kan een jongere doorverwezen worden naar Halt. Dit gebeurt wanneer de inzet van school en de consulent van het RBL om het verzuim te stoppen geen effect heeft. Met een Halt-afdoening wordt voorkomen dat jongeren in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

gevolgen-verzuim-rbl-midden-gelre.jpg

Proces verbaal

In de aanpak van schoolverzuim staat het hervatten van de schoolloopbaan voorop. Schoolverzuim is een wettelijke overtreding en dus strafbaar. Wanneer de jongere en of zijn ouders niet, of onvoldoende meewerken aan het herstel van de schoolgang kan de consulent een proces verbaal opmaken.

De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt waarom een kind niet naar school gaat. De Officier van Justitie beslist vervolgens hoe het proces verbaal wordt afgehandeld. Dit kan betekenen dat u of uw kind moet voorkomen bij de rechter. De rechter kan een boete opleggen, een taakstraf, verplichte hulpverlening en in extreme gevallen ook hechtenis.

Scroll naar boven