Overzicht formulieren

home-designline-kort-RBLMiddenGelre.svg

Verlof aanvragen

In een aantal gevallen kan extra verlof worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor een huwelijk, een overlijden of voor religieuze verplichtingen.

home-designline-kort-RBLMiddenGelre.svg

Vrijstelling van de leerplicht wegens bezwaar onderwijsrichting

Aanvraag doen tot vrijstelling van de leerplicht wanneer u tegen de richting van het onderwijs van alle scholen in de buurt van uw woning bent.

Aanvraag indienen ▹
home-designline-kort-RBLMiddenGelre.svg

Vrijstelling van de leerplicht wegens onderwijs in buitenland

Gaat uw kind in het buitenland naar school dan dient u hiervoor een beroep op vrijstelling van de inschrijfplicht in te dienen.

Aanvraag indienen ▹
home-designline-kort-RBLMiddenGelre.svg

Aanvraag vervangende leerplicht indienen

Aanvraag voor vervangende leerplicht indienen voor een kind dat ouder dan 14 is en geen volledig dagonderwijs kan volgen.

Aanvraag indienen ▹
home-designline-kort-RBLMiddenGelre.svg

Vrijstelling wegens psychische of lichamelijke beperking

Een vrijstelling van de inschrijvingsplicht aanvragen op grond van psychische of lichamelijke gronden.

Aanvraag indienen ▹
home-designline-kort-RBLMiddenGelre.svg

Vrijstelling kwalificatieplicht

Verzoek tot vrijstelling van de kwalificatieplicht aanvragen voor een kind dat ouder is dan 16 en ander onderwijs volgt. 

Aanvraag indienen ▹
home-designline-kort-RBLMiddenGelre.svg

Aanvraag vrijstelling schoolbezoek

Aanvraag voor vrijstelling schoolbezoek indienen voor een kind dat 5 jaar is.

Scroll naar boven