Samenwerking in het sociale domein

Terug naar: Samenwerkingspartners

De verwijsindex regio Arnhem (VIRA)

De verwijsindex Regio Arnhem is een registratiesysteem waarin hulpverleners en begeleiders van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, een signaal afgeven als zij zich zorgen maken.

Het doel van de VIRA is om samenwerking te bevorderen en in contact te komen met eventuele andere betrokken hulpverleners. Er wordt alleen geregistreerd welke hulpverleners en begeleiders betrokken zijn. Inhoudelijk wordt er geen informatie geregistreerd.

De rol van het RBL

Een consulent kan tijdens een gesprek zich zorgen maken over de opvoeding en/of ontwikkeling van het kind of de jongere. Afhankelijk van de aard en urgentie van deze zorgen is de consulent verplicht een melding te doen in de verwijsindex. Deze verplichting is vastgelegd in de Jeugdwet. Registratie vindt plaats met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook aan de jongere. Vanaf 16 jaar wordt alleen de jongere hierover geïnformeerd.

Lees meer over de verwijsindex op https://multisignaal.nl/ en in de Jeugdwet § 7.1 Jeugdwet

Scroll naar boven