Samenwerking in het sociale domein

Terug naar: Samenwerkingspartners

De verwijsindex (VIRA)

De verwijsindex is een landelijk registratiesysteem waarin hulpverleners en begeleiders van kinderen en jongeren, in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, een signaal afgeven om hun betrokkenheid aan te geven bij een jongere. De verwijsindex voor de regio Arnhem heet VIRA (Verwijs Index Regio Arnhem).

Het doel van de VIRA is om samenwerking te bevorderen en in contact te komen met eventuele andere betrokken hulpverleners. Er wordt alleen geregistreerd welke hulpverleners en begeleiders betrokken zijn. Inhoudelijk wordt er geen informatie geregistreerd.

De rol van het RBL

Vanaf het moment dat er vanuit school/DUO een melding over verzuim of uitschrijving betreffende een jongere bij Regionaal Bureau Leerlingzaken binnenkomt, is er sprake van betrokkenheid. Daarom registeert het RBL standaard al deze meldingen in de verwijsindex Regio Arnhem. Registratie vindt plaats met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook aan de jongere. Vanaf 16 jaar wordt alleen de jongere hierover geïnformeerd.

Meer informatie over de verwijsindex is hier te vinden:

Scroll naar boven