vervangende leerplicht of vrijstelling kwalificatieplicht


Velden met een * zijn verplicht.

Let op:

Het formulier kon niet verzonden worden. Los de volgende punten op en verstuur het formulier opnieuw.

Artikel 3a, artikel 3b en artikel 15, juncto artikel 4a van de Leerplichtwet 1969

Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de gezaghebbende ouder(s).

1. Gegevens van de aanvrager: Ouder(s)/verzorger(s)

Ouder 1

 

 

straatnaam + huisnummer

 

 

 

 

Ouder 2

 

 

 

 

straatnaam + huisnummer

 

 

 

 


2. Gegevens van de jongere

 

 

 

 


3. Reden aanvraag

Aanvrager verzoekt vervangende leerplicht op grond van: *

 

 

Verklaring
Ondergetekende verzoekt vrijstelling van de verplichting om de jongere als kwalificatieplichtige leerling of deelnemer op een school of instelling in te schrijven. Door bijzondere omstandigheden zal deze jongere op andere wijze voldoende onderwijs krijgen. Een verklaring van de instelling waar de jongere dit ander onderwijs gaat volgen is bijgevoegd. Deze verklaring betreft mede de aard van het te volgen onderwijs en de omvang daarvan.

 

 

 

 

 

 

Download hier de verklaring (ander onderwijs kwalificatieplicht)

 

Uploaden bijlagen
Onderaan dit formulier treft u een button aan voor het uploaden van relevante bijlagen. 


4. Ingangsdatum

 

 


5. Gegevens van de scholen

 

 

 

 


6. Ondertekening

 

 

Ondertekening *

 


Toelichting artikel 3a en 3b LPW 1969

Een vrijstelling artikel 3a en 3b Leerplichtwet 1969 wordt alleen verleend als blijkt dat er in het volledig dagonderwijs geen andere oplossing voor vervulling van de leerplicht is. 
De vrijstelling wordt verleend voor de duur van maximaal 1 jaar.

Toelichting artikel 15 van de LPW 1969
Dit formulier inzenden vóór 1 juni van het jaar waarin de jongere kwalificatieplichtig wordt.

De leerplichtwet noemt degene op wie de leerplicht of kwalificatieplicht van toepassing is een ‘jongere’.Degene die het gezag over een jongere uitoefent of die zich met de feitelijke verzorging van de jongere heeft belast, heeft de plicht om de jongere als leerling/deelnemer op een school of onderwijsinstelling in te schrijven.

De plicht tot inschrijving van een jongere voor de kwalificatieplicht begint aan het einde van het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van 16 jaar wordt of waarin de jongere ten minste 12 volledige schooljaren als leerplichtige leerling heeft volgemaakt. De verplichting bestaat niet als de jongere op dat tijdstip al een startkwalificatie heeft behaald. Een startkwalificatie is een diploma vwo, havo of een diploma mbo op minimaal niveau 2. Voor jongeren die een getuigschrift of diploma praktijkonderwijs hebben gehaald of een school voor zeer moeilijk lerende kinderen bezoeken of hebben bezocht geldt geen kwalificatieplicht. Burgemeester en wethouders van de woongemeente van de jongere kunnen op grond van bijzondere omstandigheden vrijstelling verlenen van de plicht een jongere voor de kwalificatieplicht als leerling of deelnemer op een school of instelling in te schrijven. Dan moet wel aangetoond worden dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs krijgt. De kwalificatieplicht eindigt zodra de jongere 18 jaar wordt of een startkwalificatie heeft behaald.


 

Privacyverklaring

 

Bekijk hier onze privacyverklaring

 

Informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van de leerplichtconsulenten van het RBL Midden-Gelre. 

Telefoon: 026 377 49 63
E-mail: info@rblmidden-gelre.nl
Website: www.rblmidden-gelre.nl 
Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...